Pandused

Pandus on kaldtee, mida kasutatakse eri tasapindadele liikumiseks, sealhulgas hoonetesse pääsemiseks.
Pandust kasutatakse trepi asemel (nt. ratastoolis liikujaile), samuti garaaži, sillale, hoone ühelt korruselt teisele sõitmiseks.
Panduse pikikalle võib olla kuni 8%, järsema kaldega pandus on keelatud.
Võta ühendust